Tổng quan về hệ sinh thái của IOTX.

HOANGSK_1807
2 min readNov 2, 2021

--

Nhìn chung hệ sinh thái của IOTX còn rất đơn sơ ( mới chỉ có khoảng 33 dapps) và đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển.

Sắp tới sẽ có hơn 900 dự án sẵn sàng chạy trên mạng lưới IOTEX.

Cơ sở hạ tầng:

  1. AMM-DEX và Yield Farming:

. Mimo exchange: đây là sàn dex đầu tiên trên mạng lưới của IOTEX.

. Zoom swap: đây là sàn dex thứ 2 có tích hợp chức năng farm staking, pool,…Và đây cũng là dapp thu hút các nhà đầu tư vào hệ IOTX.

.MinMax: sàn AMM stable coin đầu tiên trên mạng IOTEX.

.Magic land.

.Iotx CloudSwap Finance.

.Seagull Finance.

.MCN Ventures

2.Bridge: Đây là cấu trúc rất quan trọng đối với 1 hệ sinh thái. giúp cho dòng tiền defi có thể đổ vào hệ 1 cách dễ dàng.

Iotube: là cầu nối để giúp chuyển tài sản từ các mạng lưới( BSC,ETH,MATIC) → IOTEX và ngược lại.

3. Launchpad:

IoTeXPad: Launchpad đầu tiên trên mạng IOTEX.

4.NFT:

SOTA: Chợ mua bán NFT đầu tiên trên IOTEX.

Mint-Token.

5. Game:

GameFi NFT

Game Fantasy Star.

Link tổng hợp các dự án defi trên IOTEX:

https://iotexprojects.com/defi

Các trang mạng xã hội của The Cryto Defi:

--

--

HOANGSK_1807

This is the place for me to write very useful documents about researching potential projects, testnet tutorials, retroactive.